Skupina AB

test č. 1

Dať prednosť v jazde sa rozumie

 • povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
 • povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy
 • povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

 • svetlá vo vnútri vozidla
 • diaľkové svetlomety
 • stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie

Vodič

 • môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj
 • nesmie počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky
 • nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

 • s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou
 • najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou
 • len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou

Vodič predchádzaného vozidla nesmie

 • okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu
 • zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu
 • znižovať rýchlosť jazdy

Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

 • 20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m
 • 30 m
 • na ktorú má rozhľad

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

 • len protiidúcim vozidlám
 • protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku
 • len protiidúcim motorovým vozidlám

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,

 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci

Účastník dopravnej nehody

 • nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody
 • je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil
 • je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou

Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

 • znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov
 • znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov
 • upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

 • je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
 • je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
 • nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky

Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

 • umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby
 • bezodkladne privolať odťahovú službu
 • mať bezpečnostný odev oblečený

Na bicykli sa jazdí predovšetkým

 • po chodníku
 • po cestičke pre cyklistov
 • po ľavej krajnici

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky
 • najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky
 • diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

 • u vozidla kategórie L1e 1,5 mm
 • u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm
 • u vozidla kategórie L1e 1,0 mm

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_17.png

 • železničné priecestie bez závor
 • kríženie cesty s električkovou koľajou
 • križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

Táto dopravná značka zakazuje
restriction_25.png

 • vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám
 • vjazd vozidlám vyznačených druhov
 • predchádzanie vozidiel vyznačených druhov

Táto dopravná značka
info_directional_26.png

 • informuje o smere a vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci)
 • prikazuje odbočiť vľavo
 • vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_24.png

 • Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
 • Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
 • Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

Táto dopravná značka
info_directional_23.png

 • informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne
 • je návesťou pred križovatkou
 • je smerovou tabuľou s diaľkovým cieľom

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_22.png

 • Koniec viacerých zákazov
 • Koniec obce
 • Koniec obytnej zóny

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
additional_11.png

 • vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • smer obchádzky
 • úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Takéto označenie sa musí použiť na
other_13.png

 • autobuse prepravujúcom deti
 • vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne)
 • osobnom automobile prepravujúcom deti

Ako prvé vojde do križovatky
junction_1.jpg

 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo
 • červené vozidlo

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre
junction_34.jpg

 • vodiča zeleného vozidla
 • vodiča červeného a vodiča žltého vozidla
 • chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_8.jpg

 • prvé
 • posledné
 • druhé

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_32.jpg

 • 1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo
 • 1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo
 • 1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka